Γενικού Καθαρισμού

Η ASEM έχει αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα υγιεινής για όλους τους τύπους δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων εύθραυστων επιφανειών και προστατευόμενων δαπέδων.