Υγρό Τζαμιών

Υγρό Τζαμιών

Υγρό Τζαμιών

Υγρό καθαρισμού τζαμιών χωρίς αμμωνία

Χαρακτηριστικά

Διατηρεί της γυάλινες επιφάνειες αστραφτερές χωρίς γραμμές.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία Προϊόν έτοιμο για χρήση.
  • Εμφάνιση: Μπλέ
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 8.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 4 x 4 lt
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, 2 propanol

Δήλωση Κινδύνου(νων)

P102 Μακριά απο παιδιά
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Εφαρμογή

Υγρό Τζαμιών

Καθαρισμος Τζαμιών: Ψεκάστε την επιφάνεια από απόσταση  περίπου 20εκατοστών. 

Σκουπίστε με ένα μαλακό και στεγνό πανί. 

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)