Ιματισμού

Κάθε ύφασμα χρειάζεται το δικό του κατάλληλο απορρυπαντικό, Η ASEM προσφέρει την απάντηση στην αντιμετώπιση και καθαρισμό κάθε τύπου ιματισμού