LACA extra power

Υγρό αφαιρετικό αλάτων γενικής χρήσης.

LACA extra power

Υγρό αφαιρετικό αλάτων γενικής χρήσης.

Χαρακτηριστικά

Ιδιαιτέρως ισχυρό, ειδικό για επαγγελματίες χρήστες. Αφαιρεί τις καθαλατώσεις απο επαγγελματικά πλυντήρια, μηχανές καφέ, παγομηχανές κτλ. Αποτελεσματικό και στον καθαρισμό χώρων υγιεινής με σοβαρές εναποθέσεις αλάτων. Πολύ οικονομικό στην χρήση του. Ταχύτατη δράση.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 10 έως 200 ml /lt νερού
  • Εμφάνιση: Διαυγές.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 1.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 20 lt 
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, Alcohols, C13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated, citric acid, 2 propanol

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314   Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P309 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εφαρμογή

LACA extra power

Για αφαλάτωση πλυντηρίων: διαλύστε προϊόν 50-100 ml/lt νερού στο κάδο και εκτελέστε 5-7 πλύσεις δίχως την παρουσία άλλου απορρυπαντικού, αδειάστε τον κάδο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.                                                                                           

Για αφαλάτωση βραστήρων: διαλύστε το προϊόν 50-200 ml/lt νερού στο χώρο βράσης, τρίψε με σκληρή βούρτσα  και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.                                                  

Για αφαλάτωση επιφανειών: διαλύστε το προϊόν 10-50 ml/lt νερού σφουγγαρίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια  με υγρό πανί. Για επίμονα άλατα ψεκάστε την επιφάνεια με το προϊόν αυτούσιο αφήστε 30 δευτερόλεπτα πριν τρίψετε.   

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)