ACTIVE acid foam

Ισχυρά όξινο υγρό καθαρισμού - υψηλού αφρισμού

ACTIVE acid foam

Ισχυρά όξινο υγρό καθαρισμού - υψηλού αφρισμού

Χαρακτηριστικά

Περιέχει αναχαιτιστές διάβρωσης μετάλλων. Κατάλληλο για πλυστικά νερού υψηλής πίεσης ή αφροποιητές αέρα.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 20 έως 50 ml/lt νερού.
  • Εμφάνιση: Διάφανο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 2.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε δοχείο των 20 lt (25kg), 200 lt (250kg) & 1000 lt (1250kg)
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Προληπτική Δήλωση(σεις)

P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Εφαρμογή

ACTIVE acid foam

Καθαρισμό με Αφροποιητή: Ξεπλύνετε τις επιφάνειες με καθαρό νερό. Διαλύστε προϊόν 2-5%(20-50ml /Lt νερού) (αναλόγως του ρύπου), και ψεκάστε τις επιφάνειες από κάτω προς τα πάνω. Αφήστε τον αφρό να δράσει για 10-15 λεπτά. Ξεβγάλετε με καθαρό ζεστό νερό και διοχετεύστε το στην αποχέτευση

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)