CIP acid blend

Ισχυρά όξινο υγρό καθαρισμού κλειστών κυκλωμάτων CIP - χαμηλού αφρισμού

CIP acid blend

Ισχυρά όξινο υγρό καθαρισμού κλειστών κυκλωμάτων CIP - χαμηλού αφρισμού

Χαρακτηριστικά

Περιέχει αναχαιτιστές διάβρωσης μετάλλων, Αποτελεσματικό μείγμα οξέων με συνεργιστική δράση.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 10 έως 50 ml/lt νερού.
  • Εμφάνιση: Διάφανο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 1.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε δοχείο των 20 lt (25kg), 200 lt (250kg) & 1000 lt (1550kg)
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314   Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102: Μακριά από παιδιά.
Ρ405: Φυλάσσεται κλειδωμένο
P234 :Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό ένα αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εφαρμογή

CIP acid blend

Καθαρισμός Κλειστού Κυκλώματος CIP: Ξεπλύνετε τις σωληνώσεις με καθαρό νερό και διοχετεύστε το στην αποχέτευση. Προετοιμάστε ένα μείγμα νερού με 1-4% (1-4lt / 100Lt νερού) (αναλόγως του ρύπου) από το προϊόν σε θερμοκρασία 70-90°C, και αφήστε το να κυκλοφορήσει για 20 λεπτά. Ξεβγάλετε το σύστημα με καθαρό νερό και διοχετεύστε το στην αποχέτευση.

Καθαρισμό Δεξαμενής/ Βυτίου: Ξεπλύνετε τα τοιχώματα με καθαρό κρύο νερό. Διαλύστε προϊόν 15-50ml /Lt νερού (αναλόγως του ρύπου) από το προϊόν, και ψεκάστε αφήνοντας το για 20 λεπτά. Ξεβγάλετε το σύστημα με καθαρό κρύο νερό και διοχετεύστε το στην αποχέτευση.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)