SODIUM HYPOCHLORITE

Aπολυμαντικό προϊόν επιφανειών με βάση το υποχλωριώδες νάτριο

SODIUM HYPOCHLORITE

Aπολυμαντικό προϊόν

Χαρακτηριστικά

Aπολυμαντικό προϊόν με βάση το υποχλωριώδες νάτριο για απολύμανση επιφανειών και κλειστών κυκλωμάτων CIP. Διαθέτει πιστοποίηση ΕΟΦ

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 3 - 10 ml/lt νερού.
  • Εμφάνιση: Διάφανο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 13.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε δοχείο των 25 kg 
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν καθώς και πιστοποιήσεις παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης
διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P501: Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς.

Εφαρμογή

SODIUM HYPOCHLORITE

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)