BOOSTER powder

Ενισχυτική σκόνη πλύσης ιματισμού

BOOSTER powder

Ενισχυτική σκόνη πλύσης για επίμονους ρύπους και λιπαρότητα.

Χαρακτηριστικά

Ενισχυτική σκόνη πλύσης ιματισμού για επίμονους ρύπους και λιπαρότητα. Αναδεικνύει τα χρώματα, διαγράφοντας σκιές και γάριασμα.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία: Προϊόν έτοιμο προς χρήση
  • Εμφάνιση: Λευκό.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 3.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε σάκους των 10 kg (154 μεζούρες).

 

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
P102 Μακριά από παιδιά. 

Προληπτική Δήλωση(σεις)
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):
Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. 
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

 

Εφαρμογή

BOOSTER powder

Χρήση πλυντηρίου ρούχων: Διαλύστε προϊόν 7-10 gr/ kg στεγνού
ιματισμού, ανάλογα με τον βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)