PLUS asem

Πλήρης σκόνη πλυντηρίου ρούχων

PLUS asem

Πλήρης επαγγελματική σκόνη πλυντηρίου ρούχων με κόκκους

Χαρακτηριστικά

Πλήρης επαγγελματική σκόνη πλυντηρίου ρούχων με κόκκους. Περιέχει ένζυμα και λευκαντικό ενεργό οξυγόνο για άριστα αποτελέσματα. Αστραφτερή καθαριότητα σε όλες τις θερμοκρασίες.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία: Προϊόν έτοιμο προς χρήση
  • Εμφάνιση: Λευκό.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 1.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε σάκους των 15 kg (230 μεζούρες).

 

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102   Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337 + P313   Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P301 + P310  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

 

Εφαρμογή

PLUS asem

Χρήση πλυντηρίου ρούχων: Διαλύστε προϊόν 8-12 gr/ kg στεγνού
ιματισμού, ανάλογα με τον βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)