LIQUID

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων

LIQUID

Πλήρες απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οπτικούς λευκαντές.

Χαρακτηριστικά

Πλήρες απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και οπτικούς λευκαντές. Περιέχει επιφανειοδραστικούς παράγοντες για βαθύ καθαρισμό και άρωμα το οποίο διαρκεί. Κατάλληλο για επαγγελματικά αλλά και οικιακά πλυντήρια. Αποδίδει καλά στον καθαρισμό οργανικών και πρωτεινικών λεκέδων όπως αίμα και αντηλιακά ενώ παράλληλα αφήνει τα ρούχα μαλακά.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 5.0 έως 10.0 ml /kg στεγνού ιματισμού
  • Εμφάνιση: Μπλε.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 10.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 10 & 20lt.

 

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, Alcohols, C13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated, EDTA tetrasodium salt, Sodium laureth sulphate, Potassium hydroxyde, Parfum, 2-methyl-2H -isothiazol-3-one

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102 Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εφαρμογή

LIQUID

Χρήση πλυντηρίου ρούχων: Διαλύστε προϊόν 5-15 ml/ kg στεγνού
ιματισμού, ανάλογα με τον βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε ενισχυτικό πλύσης και μαλακτικό της ASEM

 

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)