WC gel

Υγρό καθαρισμού για τη λεκάνης της τουαλέτας

WC gel

Υψηλής απόδοσης υγρό καθαρισμού της λεκάνης της τουαλέτας

Χαρακτηριστικά

Απομακρύνει αποτελεσματικά άλατα, ουρικά άλατα και πουρί Παχύρευστη σύνθεση-ταχύτατη δράση. Ιδιαιτέρως ισχυρό, ειδικό για επαγγελματίες χρήστες. Αποτελεσματικό στον καθαρισμό χώρων υγιεινής με σοβαρές εναποθέσεις αλάτων. Διαθέτει πώμα ασφαλείας.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία Προϊόν έτοιμο προς χρήση.
  • Εμφάνιση: Διαφανές
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 1
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 10 x 0.8 lt  
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

 

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H290 Μπορει να διαβρώσει μέταλλα
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.


Προληπτική Δήλωση(σεις)
Ρ102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια / πρόσωπο.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα
μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό /στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P309 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό.
P234 :Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.

 

Εφαρμογή

WC gel

Γενικός Καθαρισμός: Χρησιμοποιείστε αυτούσιο το προϊόν στην λεκάνη της τουαλέτας και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά. Τρίψτε με σκληρή
βούρτσα τουαλέτας και τραβήξτε το καζανάκι

Προσοχή: Όξινο προϊόν Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επισμαλτωμένα
μπάνια και επιφάνειες από μάρμαρο.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)