BOOSTER plus

Ενισχυτικό - απολαδωτικό ιματισμού

BOOSTER plus

Ενισχυτικό - απολαδωτικό υγρό πλύσης ιματισμού

Χαρακτηριστικά

Ενισχυτικό - απολαδωτικό υγρό πλύσης ιματισμού. Αποτελεσματικό στη αφαίρεση λιπαρών λεκέδων και υπολειμμάτων απο αντηλιακά και κρέμες σώματος.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 3.0 έως 5.0 ml /kg στεγνού ιματισμού
  • Εμφάνιση: Διάφανο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 7.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 20lt.
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Sodium peroxide

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
P102 Μακριά από παιδιά.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P280  Να φοράτε προστατευτικά  γάντια / προστατευτικά  ενδύματα / 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337 + P313   Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. 
P301 + P310  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

 Εφαρμογή

BOOSTER plus

Χρήση πλυντηρίου ρούχων: Διαλύστε προϊόν 3-5 ml/ kg στεγνού
ιματισμού, ανάλογα με τον βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε υγρό απορρυπαντικό και μαλακτικό της ASEM

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)