O2 liquid

Υγρό λευκαντικό ιματισμού

O2 liquid

Υγρό λευκαντικό και αφαιρετικό λεκέδων με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου

Χαρακτηριστικά

Υγρό λευκαντικό και αφαιρετικό λεκέδων με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Δεν περιέχει χλώριο. Ασφαλές για τις χρωματιστές ίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικά πλυντήρια.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 3.0 έως 5.0 ml /kg στεγνού ιματισμού
  • Εμφάνιση: Διάφανο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 1.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 20lt.
Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Sodium peroxide

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H315  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102  Μακριά από παιδιά.
P280  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά/...
P305 + P351 + P338  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P302 + P352      ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 
Πλύντε με άφθονο νερό/ 
P337 + P313      Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P405  Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P301 + P310  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
210-7793777 ή γιατρό.

 Εφαρμογή

O2 liquid

Χρήση πλυντηρίου ρούχων: Διαλύστε προϊόν 3-5 ml/ kg στεγνού ιματισμού, ανάλογα με τον βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε υγρό απορρυπαντικό και μαλακτικό της ASEM

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)