DESTAINER chlor

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων

DESTAINER chlor

Aπορρυπαντικό πλυντηρίου με ενεργό χλώριο για χαμηλή σκληρότητα <15 °Fr.

Χαρακτηριστικά

Απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες τανίνης, αμύλου και πρωτεΐνης, ενώ αποτρέπει αποτελσματικά τον σχηματισμό αλάτων στα μέρη του πλυντηρίου. Δεν διαβρώνει τα μαλακά μέταλλα (αντιστάσεις-μπεκ) της συσκευής και προστατεύει όλα τα πλαστικά και τα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου λόγω των λιπαντικών ουσιών που περιέχει. Προσδίδει εξαιρετική καθαριότητα σε όλα τα σκεύη, πλην των αλουμινένιων.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 2.0 έως 5.0 ml /lt νερού
  • Κατάλληλο για όλους του τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
  • Εμφάνιση: Ωχρό Διαυγές Κίτρινο
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 13
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε δοχεία των 20lt.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, Potassium hydroxyde, EDTA tetrasodium salt, DTPMPA Na, Sodium Hypoclorite

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους  οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

Προληπτική Δήλωση(σεις)

P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη  σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Εφαρμογή

DESTAINER chlor

Αφαιρέστε τα στέρεα / υγρά υπολείμματα από τα πιάτα και τα ποτήρια. 

Διαλύστε το προϊόν 2.0-5.0 ml/lt νερού, ανάλογα με το βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)