VENUS energy

Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια

VENUS energy

Υπερσυμπυκνωμένο στεγνωτικό - λαμπρυντικό πλυντηρίου για υψηλή σκληρότητα νερού >35° Fr.

Χαρακτηριστικά

Αποδίδει καλά στον καθαρισμό πιάτων και ποτηριών, ενώ αποτρέπει αποτελεσματικά τον σχηματισμό αλάτων στα μέρη του πλυντηρίου. Η ισχυρή του δράση αποκλείει τη δημιουργία κηλίδων και λευκών γραμμών στα ποτήρια. Ιδιαιτέρως οικονομικό στη χρήση του. Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 0.8 έως 4.0 ml /lt νερού
  • Κατάλληλο για όλους του τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
  • Εμφάνιση: Ωχρό Διαυγές Κίτρινο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 14.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 10 & 20lt.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα (αναπνευστικό σύστημα) μετά από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  (εισπνοή).


Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. 
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια /σταγονίδια/ατμούς /εκνεφωματα  
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Εφαρμογή

VENUS energy

Αφαιρέστε τα στέρεα / υγρά υπολείμματα από τα πιάτα και τα ποτήρια. Διαλύστε το προϊόν 0.8-4.0 ml/lt νερού, ανάλογα με το βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού. Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)