ELITE pro

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων

ELITE pro

Yπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου για υψηλή σκληρότητα νερού >40 °Fr.

Χαρακτηριστικά

Αποδίδει καλά στον καθαρισμό πιάτων και ποτηριών, ενώ αποτρέπει αποτελεσματικά τον σχηματισμό αλάτων στα μέρη του πλυντηρίου. Εξαφανίζει τις γραμμές από τα ποτήρια. Δεν διαβρώνει τα μαλακά μέταλλα (αντιστάσεις-μπεκ) της συσκευής και προστατεύει όλα τα πλαστικά και τα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου λόγω των λιπαντικών ουσιών που περιέχει. Προσδίδει εξαιρετική καθαριότητα σε όλα τα σκεύη, πλην των αλουμινένιων.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 0.8 έως 3.0 ml /lt νερού
  • Κατάλληλο για όλους του τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
  • Εμφάνιση: Ωχρό Διαυγές Κίτρινο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 14.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 10 & 20lt.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, Potassium hydroxyde, EDTA tetrasodium salt, DTPMPA Na

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P309 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εφαρμογή

ELITE pro

Αφαιρέστε τα στέρεα / υγρά υπολείμματα από τα πιάτα και τα ποτήρια. 

Διαλύστε το προϊόν 1.0 - 3.0 ml/lt νερού, ανάλογα με το βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)