EVENY plus

Στεγνωτικό - λαμπρυντικό επαγγελματικού πλυντηρίου.

EVENY plus

Στεγνωτικό - λαμπρυντικό πλυντηρίου για μέτρια ή υψηλή σκληρότητα νερού 15-35 °Fr.

Χαρακτηριστικά

Αποδίδει καλά στον καθαρισμό πιάτων και ποτηριών, ενώ αποτρέπει αποτελεσματικά τον σχηματισμό αλάτων στα μέρη του πλυντηρίου. Η ισχυρή του δράση αποκλείει τη δημιουργία κηλίδων και λευκών γραμμών στα ποτήρια. Ιδιαιτέρως οικονομικό στη χρήση του. Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες. Λόγω της οξύτητας του προϊοντος, το boiler και το σύστημα εκπλύσεως του πλυντηρίου προστατεύονται από τον σχηματισμό αλάτων.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 0.8 έως 4.0 ml /lt νερού
  • Κατάλληλο για όλους του τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
  • Εμφάνιση: Ωχρό Διαυγές Κίτρινο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 2.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 10 & 20lt.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, Alcohols, C13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated, citric acid, 2 propanol

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ η ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

EVENY plus

Εφαρμογή

Αφαιρέστε τα στέρεα / υγρά υπολείμματα από τα πιάτα και τα ποτήρια. 

Διαλύστε το προϊόν 0.5-1.0 ml/lt νερού, ανάλογα με το βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)