OK eco

Στεγνωτικό - λαμπρυντικό επαγγελματικού πλυντηρίου.

OK eco

Στεγνωτικό - λαμπρυντικό πλυντηρίου για χαμηλή σκληρότητα νερού <15° Fr.

Χαρακτηριστικά

Αποδίδει καλά στον στέγνωμα γυάλισμα πιάτων και ποτηριών, ενώ αποτρέπει αποτελεσματικά τον σχηματισμό αλάτων στα μέρη του πλυντηρίου. Εξαφανίζει τις γραμμές από τα ποτήρια. Λόγω της οξύτητας του προϊοντος, το boiler και το σύστημα εκπλύσεως του πλυντηρίου προστατεύονται από τον σχηματισμό αλάτων.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 0.8 έως 2.0 ml /lt νερού
  • Κατάλληλο για όλους του τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
  • Εμφάνιση: Διαυγές Μπλέ.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 3.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 4 x 4 lt  και σε δοχεία των 10 & 20lt.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Συστατικά: Aqua, Alcohols, C13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated, citric acid, 2 propanol

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102   Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία .
P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Εφαρμογή

OK eco

Αφαιρέστε τα στέρεα / υγρά υπολείμματα από τα πιάτα και τα ποτήρια. 

Διαλύστε το προϊόν 0.8-2.0 ml/lt νερού, ανάλογα με το βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)