ECO star

Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου χωρίς EDTA

ECO star

Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου χωρίς EDTA

Χαρακτηριστικά

Αποδίδει καλά στον καθαρισμό πιάτων και ποτηριών, ενώ αποτρέπει αποτελεσματικά τον σχηματισμό αλάτων στα μέρη του πλυντηρίου. Εξαφανίζει τις γραμμές από τα ποτήρια. Δεν διαβρώνει τα μαλακά μέταλλα (αντιστάσεις-μπεκ) της συσκευής και προστατεύει όλα τα πλαστικά και τα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου λόγω των λιπαντικών ουσιών που περιέχει. Προσδίδει εξαιρετική καθαριότητα σε όλα τα σκεύη, πλην των αλουμινένιων.

  • Χρησιμοποιείται σε αναλογία 0.8 έως 4.0 ml /lt νερού
  • Κατάλληλο για όλους του τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
  • Εμφάνιση: Ωχρό Διαυγές Κίτρινο.
  • Οσμή: Χαρακτηριστική 
  • pH προϊόντος: 14.
  • Διάρκεια ζωής: 2 έτη
  • Διαθέσιμο σε κιβώτιο 2 x 5 lt  και σε δοχεία των 10 & 20lt.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας

Επιπλέον πληροφορίες

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) για το προιόν παρέχονται εφόσον ζητηθούν

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα (αναπνευστικό σύστημα) μετά από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση  (εισπνοή).


Προληπτική Δήλωση(σεις)
P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. 
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια /σταγονίδια/ατμούς /εκνεφωματα  
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

MAGNA new

Εφαρμογή

Τοποθετήστε τα σε όρθια θέση στο καλάθι του πλυντηρίου, αφού προηγουμένως τα έχετε περάσει με σαπούνι και νερό από την λάντζα.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ξεβγαλθεί καλά.

Διαλύστε το προϊόν 0.8-4.0 ml/lt νερού, ανάλογα με το βαθμό των ρύπων και την σκληρότητα του νερού.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας.

Τεχνικό φυλλάδιο (TDS)